Aort anevrizması- girişimsel tedavi Anevrizmanın çapının 5 cm nin üzerine çıkması durumunda girişim nedeni değerlendirilir. Anevrizmanın yeri, anatomik faktörler, hastanın riskleri göz önüne alınarak farklı tedavi şekillerine karar verilir. Açık cerrahi ile karında ki aort damarının sentetik damar ile değiştirilmesi. Kasıklara yapılan mini kesilerden kateter yöntemleri kullanılarak aort damarı içine sentetik damar yerleştirilmesi ve bu sentetik damarın sağlıklı damarlara stentlerle sabitleştirilmesi ( endovasküler aort greft girişimi).