Genetik yatkınlık

Damar sertliğinin oluşmasında etken olan en önemli risk faktörlerden  ilki birinci  derece aile yakınlarında erken yaşlarda ( annede 65, babada 55 yaş öncesi ) kalp krizi, felç ve erken  ölümlerin olması yani genetik yatkınlıktır.  Anne ve babada geç yaşlarda ortaya çıkan damar hastalıkları  çocuklar için belirgin bir genetik risk oluşturmamaktadır. Ailesinde erken damar sertliği bulunan kimselerin şikayetleri  olmasa bile 40 yaşından sonra mutlaka  basit damar görüntüleme  yöntemleri ile incelenmeleri gerekir.  Genetik yatkınlıkların belirlenmesi  konusunda son yıllarda genetik testlerde önemli ilerlemeler  olmasına rağmen henüz tüm soruların cevabını verecek tek bir test olmadığı gibi pratikte uygulanmaları konusunda da tam bir görüş birliği yoktur. Yakın gelecekte muhtemelen bu alanda önemli gelişmeler olacaktır. Bu testler sayesinde daha pahalı inceleme yöntemlerine gerek kalmadan  tek bir inceleme ile hastalık riski çok erken dönemde belirlenerek koruyucu önlemler alınabilecektir. Aynı zamanda klasik risk faktörü olmasına rağmen esasında riski az olanların gereksiz yere hayat boyu ilaç kullanması engellenecektir.  Tüm bu avantajlarına rağmen  bu aşamada ümit veren   9p21, LPA ve APO e gibi testlerle   genetik risk altında olan insanların hepsi tespit edilememektedir.