Şah damarı -girişimsel tedavi

Bir çok vakada sadece damar ultrasonu ile tanı konduktan sonra tedavi kararı verilir. Tanı için pahalı MR veya BT anjiografisi gerekli değildir.  Her darlığın cerrahi veya balon/stent tedavisi gerekli değildir. Tecrübeli ellerde cerrahi sonuçları balon/stent tedavisinden daha iyidir. % 70 üzeri şikayet vermeye başlamış ( geçici felç gibi)  olan darlıklarda sıklıkla girişim gerekir. Ülkemizde  darlık derecesinin yanlış yorumlanması ve gereksiz yere yapılan girişimler maalesef çok fazladır. Özellikle kalp bypassı sırasında bir çok gereksiz boyun damar cerrahisi uygulanmaktadır.

Açık cerrahi. Şah damarının damar sertliği plaklarından temizlenmesi ve yama dikilmesi.

Balon/stent tedavisi. Şah damarının girişimsel radyoloji yöntemleriyle (kasıktan girilerek yapılan anjiografi sırasında) genişletilmesi ve stent yerleştirilerek açık kalmasının sağlanması.