Nedenleri

Bacakların hareketsiz kalmasını gerektiren durumlar ki sıklıkla ortopedik ameliyatlar ( protez ve kırk ameliyatları gibi) sonrası dönem, nadiren uzun seyahatler, bazı kanserlerde veya doğuştan olan pıhtılaşma bozukluklarında kanın normal insanlara göre daha kolay pıhtılaşması durumlarında DVT oluşabilir. Doğuştan pıhtılaşmaya yatkınlık yaratan durumlarda (kanda pıhtılaşmayı engelleyen faktörlerin doğuştan eksikliği) DVT hiç bir etken olmadan oluşabildiği gibi sıklıkla basit nedenlerin araya girmesi (uzun seyahat, doğum kontrol ilaçları veya kısa süreli hareketsizlik) sonucu genellikle  20- 30 lu yaşlarda oluşur.  Doğuştan faktör eksikliği olmasına rağmen bu kimselerde  DVT genellikle erken yaşlarda ortaya çıkmaz. Farklı faktör eksikliklerinin DVT oluşturma riskleri birbirinden  farklıdır. Bazı faktör eksiklikleri çok yüksek risk oluşturabilmektedir.

DVT bazen tanısı konmamış bir kanserin ilk belirtisi de olabilir. Kanser tanısı konan ve tedavi olan hastaların bir çoğunda kanser tedavisi sırasında DVT olma riski yüksek olduğu için belli dönemlerde kanın pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar kullanılmaktadır.