Risk analizi

DVT geçirmiş olan kimselerde takiplerde yapılan damar ultrason bulguları hangi derecede toplar damar yetmezliği olduğunu belirler. Bazı olgularda ileri derecede toplar damar yetmezliği oluşur yani toplar damarların içinde ki kapakçıklar yaygın şeklide  fonksiyonunu kaybetmiştir. Bu zarar görmüş kapakların cerrahi  tamiri maalesef iyi sonuç vermediği için terk edilmiştir. Böyle hastalarda hayat boyu coumadin ve varis çorabı kullanılması gerekmektedir. DVT geçirip de belirli bir süre sonra toplar damarlarda hasar kalmadan iyileşmiş bir çok kimse de yeniden DVT riski olup olmadığını araştırmak için bazı özel kan tetkikleri yapılması gerekir ( Protein C, S , antitrombin III, factor V leiden mutasyon analizi, protrombin gen mutasyon analizi, homosistein, anticardiolipin antikorlarları). Bu test sonuçlarına göre farklı koruyucu önlemler alınır. Bazı hastalarda hayat boyu coumadin ( INR amacı 2-3 arası), bazı hastalarda coumadin ( INR amacı 1.5-2) ve Aspirin kombinasyonu, bazı hastalarda sadece aspirin ve risk durumlarında  geçici faktor Xa inhibitörlerinin kullanılması seçilir. Her hastaya uyacak bir yaklaşım yoktur.