Farklı  uzmanlık dalları

Batı ülkelerinde ve Amerika Birleşik Devletlerinde damar cerrahisi denince kalp ve beyin dışındaki tüm damarların tanı ve tedavisi ile uğraşan bir bilim dalı akla gelir. Damar cerrahisi 1950’lerde genel cerrahi ve kalp cerrahisinin içinde gelişmeye başlamış ve kısa bir zaman sonra da genel cerrahi içinde ayrı bir yan dal olarak ilerlemesini sürdürmüştür.  Son yıllarda da birçok batı ülkelerinde bağımsız bir bilim dalı haline gelmiştir.  Gelişmiş ülkelerde kalp damarlarının açık cerrahi tedavisi kalp cerrahları tarafından, balon uygulamaları  kardiyologlar yani dahili kalp uzmanları tarafından yapılmaktadır. Kalp dışı damarların açık cerrahi tedavisi damar cerrahları ve bu damarların balonla tedavisi de girişimsel radyologlar tarafından damar cerrahları ile işbirliği sonucu yapılmaktadır.

Kardiyoloji kalp damar hastalıklarını tanısı ve balon/stent girişimi ile uğraşmaktadır

Kalp damarlarının cerrahi girişimi ile  kalp cerrahisi uğraşmaktadır.

Kalp dışında ki damarların tanısı ve cerrahi tedavisi ile damar cerrahisi uğraşmaktadır.

Kalp dışı damarların balon ve stentle tedavisini girişimler radyologlar yapmaktadır.

 

 

Günümüzde dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde kalp-damar cerrahisi diye birleşik bir bölüm kalmamıştır. Damar cerrahisi ayrı bir uzmanlık dalıdır. Bunun sebebi son 20-30 yıl için ortaya çıkan hızlı tıbbi gelişmelerdir. Tek bir bilim dalının, örneğin genel cerrahinin veya birleşik kalp-damar cerrahisinin, tüm bu bilgi birikimine hakim olamayacağı artık kesinlik kazanmıştır. Bu geniş bilgi seviyesinin hastalara aktarılmasına saygı gösteren toplumlarda da damar cerrahisi ayrı bir bilim dalı haline gelmiştir. En ileri bilgi seviyesine ulaşmak için ileri ihtisaslaşma şarttır.