Oluşmasında etklen olan faktörler/hastalıklar

Damar sertliği uzun bir süreç içinde bir veya bir çok risk faktörünün o kimse de bulunması sonucu oluşur. Bu risk faktörlerinin bir kısmı genetik yapımıza büyük bir kısmı da çevresel faktörler bağlıdır. Damar sertliği sıklıkla 50 yaş üzerinde klinik bulgu verse de hastalık sessiz olarak daha erken yıllarda başlar.  Damarların iç tabakasının ilk aşamada kalınlaşması, daha sonra bu kalınlaşan alanlarda iç tabakanın altında ufak damar sertliği plaklarının oluşması, bu plakların zamanla büyümesi, plakların yırtılarak damarı tıkaması veya bu plaklardan kopan parçaların  dolaşımla sürüklenerek daha uzaktaki diğer damarları tıkaması çok uzun  yıllar içinde gelişir. Erken tanı ve önlem ile bu süreç durdurulabilir.

Normal damar         Ufak plak         İleri darlık           Tıkanıklık

Damar sertliğinin oluşmasında etken olan risk faktörleri;

1-Genetik yatkınlık  (anne ve baba da erken yaşta kalp krizi, felç veya erken ölüm)

2-Kolesterol yüksekliği,

3-Sigara kullanımı,

4-Hipertansiyon

5-Diyabettir

Risk faktörlerinin sayısı arttıkça hastalık daha erken sürede ve daha ciddi şeklide ortaya çıkar. Erkeklerde daha sık görülür. Risk faktörlerinin bir kısmını kötü alışkanlıklardan kurtularak, yaşam ve beslenme tarzımızı değiştirerek, bir kısmını da ilaçlar yardımıyla kontrol altına alabiliriz.