Tanı

Yukarıda bahsedilen risk faktörlerinden bir veya bir kaçı bulunan kimselerde şikayet olmasa bile boyun, kalp, karın, böbrek ve bacak damarları basit bir şekilde incelenerek erken tanı konabilir. Kalp dışında ki damarlarda en erken bulgular bile çok güvenilir şeklide damar ultrasonu ile belirlenir. Kalp damarlarında damar sertliği taraması  Bilgisayarlı tomografi ile kontrast vermeden sadece basit kalsiyum skorlama testi ile belirlenir.  Her hastada tarama anacıyla bilgisayaralı veya kater  anjiografisi kullanmak gerekli değildir. Çevre damarlarında damar ultrasonu  normal bulgular gösteren ve fazla risk faktörü olmayan kimselerde   her hangi bir kalp incelemesi bile gerekli değildir.  Kişinin risk faktörlerine göre tanıda kullanılacak yöntemler farklılık gösterebilir. Şikayeti olan ( kalp ağrısı, geçirilmiş kalp krizi, nefes darlığı) olan kimselerin kardiyologlar tarafından incelenmesi ve gerekli görülen testlerin yapılarak tedavilerinin uygulanması gerekir. Kardiyolog, kalp cerrahı, damar cerrahı ve girişimsel radyologların gerektiği zaman birlikte tanı ve tedaviye katkıda bulunmaları gerekebilir.