Tedavi

İlaç tedavisi ( kan sulandırıcı ilaçlar, kolesterol düşürücü statinler, bazı tansiyon ilaçları) dışında bazı ileri olgularda balon/stent veya cerrahi girişim gerekebilir. Bazı damarlarda ileri damar sertliği ( örneğin şah damarı) şikayet vermese bile cerrahi girişim gerektirebildiği gibi bazı damarlarda tıkanıklığa bağlı şikayet olsa bile  cerrahi değil sadece ilaç tedavisi kullanılır ( örneğin bazı bacak atar damar tıkanıklıklarında olduğu gibi). Her hastada hastanın risklerine, şikayetlerine, yaşına, tıkanıklığın derecesine ve yerine bağlı olarak bir karar verilir. Bazen sadece ilaç tedavisi ile takip, bazen balon/stent ve bazen de cerrahi girişim tercih edilir. Maalesef ülkemizde yanlış nedenle gereksiz riskli bir çok girişim uygulanmaktadır.