Bilgisayarlı tomografi (BT) ile  kardiyak kalsiyum skorlama testi

Damar sertliği plaklarının içinde sıklıkla kalsiyum birikintisi vardır ve kalsiyum birikintileri bilgi sayarlı tomografi ile çok kolay tespit edilebilir. Kalsiyum miktarının fazlalığı damar sertliğinin yaygınlığı ile orantılıdır. İleri damar sertliği olanlarda fazla kalsiyum birikintisi olduğu için skorlamada  yüksek değer tespit edilir. İnceleme sırasında kontrast madde kullanılmaz. Çok kısa süreli inceleme olduğu için  hastanın aldığı radyasyon miktarı çok azdır. Aynı zamanda akciğerlerin kanser açısından taranması ve göğüs içi aort damarının incelemesi de yapılır. Skorlama değeri “0” çıkan kimselerde kalp damarlarında damar sertliği olmadığı anlamına gelir. Böyle bir durumda ( skorlama “0”) hasta da olan diğer risklerde kontrol altındaysa BT testinin 10 yapılması gerekmez. Çok az veya orta derecede kalsiyum skorlaması olanlarda  eğer hastanın her hangi bir  şikayeti yoksa daha ileri inceleme gerekmez. İleri damar sertliği olan bazı kimselerde  daha sonra kalp anjiografisi gerekebilir. Bilgisayarlı ilaçlı kalp anjiografisinin veya efor testinin taramada yeri yoktur. Kalsiyum skorlamasında damar sertliği tespit edilen bazı hastalarda efor testi uygulanabilir. Taramadan amaç hiçbir şikayeti olmayan kimselerde hastalığı tespit etmektir. Şikayeti olan kimselerde ( kalp ağrısı, kalp krizi veya nefes darlığı) uygulanacak incelemeler ve yaklaşım farklıdır.

Okla gösterilen alanda beyaz olarak beliren yapı kalp damarı üzerinde kalsiyum birikintisini göstermektedir.