• +90 530 233 97 06

VARİS

Bacaktaki toplardamarların hastalığıdır. Genel anlamda ciddi bir hastalık değildir, ancak ihmal edilmesi bazı hastalarda uzun dönemde ayak bileklerinde kapanmayan yaraya veya damar içi pıhtıya neden olabilir. En önemli  nedeni  genetik yatkınlıktır.

Bacakta  atar damarlar temiz kanı getiriler ve toplardamarlar  kirli kanı kalbe  taşırlar. Bacakta derin ve yüzeysel toplardamarlar vardır. Toplardamar kapakçıkları kanın ayağa  doğru kaçmasını engellerler. Yüzeysel toplardamarlarda  kapakcıklar bozulursa kirli kan aşağıya kaçar ve varisler oluşur.

İki  farklı şekilde ortaya çıkar. Bazı hastalarda damar ultrasonu ile görüntülenen, derinin 1-2 cm altında olan ana yüzeysel toplardamar normaldir. Bu hastalarda yara çıkma veya pıhtı olma riski yoktur. İkinci gurup hastada   ise ana yüzeysel toplar damar  genetik faktörler nedeniyle genişler. Kalbe doğru gitmesi gereken kan,  bileğe doğru kaçarak  deri altında görünen kabarık  damarların ortaya çıkmasına ve uzun dönemde de bileklerde deri hasarına  neden olabilir. 

 

Damar ultrasonu  (renkli Doppler)  varis tedavi planı için mutlaka gereklidir.

 

Başka bir merkezde yapılan ultrason sonuçlarına göre karar vermek doğru değildir. Yanlış yorumlanması  sonucu bazı hastalara  maalesef yanlış veya gereksiz varis tedavileri uygulanmaktadır. Ultrason da kan kaçağı olmayan hastalarda kozmetik kaygı varsa varis tedavisi skleroterapi yani damar içi enjeksiyonlar ile yapılır.     

 

Kan kaçağı olan hastalarda ise tibbi veya kozmetik nedenle varis tedavisi uygulanır. Bu hastalarda ilk aşamada skleroterapi  uygulanmaz.

 

Varis tedavisi gereken hastalarda  sıklıkla 3 yöntem kullanmaktayız: 1-Radyofrekans dalgası ile yüzeysel toplardamarın kapatılması; 2- Kateter zamk yöntemi ile yüzeysel toplardamarın kapatılması; 3-Ultrason yardımıyla özel bir kateter kullanılarak yüzeysel topların çıkarılması.

Her hastaya uyan tek bir varis tedavi yöntemi yoktur. İyi planlama ile tek seansta  tüm varisleri  ortadan kaldırmaya çalışmaktayız.  Radyofrekans ve zamk yöntemlerinde sadece lokal anestezi , kateter ile damar çıkartılması işleminde ise hafif genel anestezi kullanmaktayız. Her 3 varis tedavisi yönteminde de  kasıktan dize kadar olan alanda veya diz arkasında  dışardan görünmeyen yüzeysel damarı kapattıktan sonra  deri altında veya içinde görünen kozmetik damarları  yok etmek için  köpük skleroterapi veya mini kesilerle çıkarma yöntemini kullanmaktayız.

               

                Radyofrekans yöntemi ile varis tedavisi

 

Radyofrekans  yönteminde  lokal anestezi ile sıklıkla diz altında  toplardamara bir iğne yardımıyla  girilirek ufak çaplı bir kateter yerleştirilir. Radyofrekans kateteri ultrason eşliğinde kasığa kadar ilerletilir. Tüm damar boyunca lokal anestezi uygulanır ve kateter geri çeklirken verilen radyofrekans enerjisi ile kasıktan dize kadar olan toplardamar  kapatılır. Aynı seansta gerekirse köpük skleroterapisi veya mini kesilerle yüzeysel toplardamar yumakları çıkarılır. Hasta bir kaç saat sonra taburcu edilip günlük yaşantısına döner, 1-2 hafta çorap kullanılır.

 

               Zamk yöntemi ile varis tedavisii

 

Zamk yönteminde  lokal anetezi ile sıklıkla diz altında  toplardamara bir iğne yardımıyla  girilirek ufak çaplı bir kateter yerleştirilir. Özel bir kateter ultrason eşliğinde kasığa kadar ilerletilir. Kateter geri çeklirken verilen medikal zamk  ile kasıktan dize kadar olan yüzeysel toplardamar kapatılır. Aynı seansta gerekirse köpük skleroterapisi veya mini kesilerle toplar damar yumakları çıkarılır. Hasta bir kaç saat sonra taburcu edilip günlük yaşantısına döner, 1-2 hafta çorap kullanılır.

Skleroterapi

Toplardamar içine  hava ile karıştırılarak köpük haline getirilen ilaç çok ufak iğnelerle enjekte edilir. Yeni bir varis tedavi yöntemi değildir ve 40 yıldır  kullanılmaktadır. Her hastada çok iyi kozmetik sonuç vermeyebilir ve az oranda  deride renk değişikliklerine neden olabilir. Genellikle 3-4 hafta aralıklarla birden fazla seans ve her seans sonrası 1 hafta çorap kullanılması gerekir. % 70 hastada tatminkar sonuç vermektedir. 

 

Pake eksizyonu

Damar ultrasonu normal bulgular gösteren  fakat estetik kaygı yaratan büyük toplardamar yumaklarına skleroterapi iyi sonuç vermeyebilir ve deride renk değişikliklerine neden olabilir. Bu durumlarda sedasyon (hafif anestezi) altında minik kesilerle bu yüzeysel toplardamarlar  çıkarılır ve hasta 2 saat sonra taburcu olur. Bu varis tedavi yönteminin kozmetik sonuçları çok iyidir. 

Sık görülen  tıbbi hatalar

En sık yapılan hata damar ultrasonun yanlış yorumlanması ve yanlış varis tedavi yöntemi seçilmesidir. Diğer bir yanlış ise hastalara gereksiz yere tavsiye edilen kısıtlamalardır (örneğin devamlı  çorap kullanmak, güneş, topuklu ayakkabı ve  dar pantolandan kaçınmak gibi). Varis hastalığı hastanın yaptığı yanlışlıklardan ortaya çıkmamaktadır. Hastalığın oluşmasını engelleyecek hiçbir bilimsel tedavi yöntemi yoktur fakat gerekirse her varisin bir tedavisi vardır.  Varis tedavi planı yapılırken hastanın uzun dönemde aldığı riskler, şikayetlerinin bu hastalığa bağlı olup olmadığı ve kozmetik konular ayrı ayrı  dürüst olarak tartışılmalıdır.