• +90 530 233 97 06

DAMAR TARAMASI

Damar sertliği atar damarların içinde damar sertliği plaklarının gelişmesiyle damarların daralmasına ve tıkanmasına neden olur. Damar sertliğinin başlaması ile damarların tıkanması arasında çok uzun bir sessiz dönem vardır. Dolayısıyla hiçbir şikayeti olmayan yüksek riskli kimselerde erken tanı koyarak önlem almak ve kalp krizine, felce engel olmak mümkündür.

40 yaşının üzerinde olan ve aşağıdaki risk faktörlerinden bir veya bir kaçı bulunanlarda tarama yapılması tavsiye edilir;

1. Genetik yatkınlık ( anne ve ya babada erken kalp krizi, felç )
2. Kolesterol yüksekliği
3. Sigara kullanımı
4. Yüksek tansiyon
5. Diyabet 

Kan tetkikleri

Tam kan, LDL,HDL, trigliserid, açlık kan şekeri ( gerekirse HbA1C), HsCRP, TSH.  

Damar Ultrasonu

Boyun damarları, karın içi aort ( gerekirse böbrek damarları), bacak damarları ( kasık, bilek) incelenir. Özellikle şah damarının iç tabakasında kalınlaşma ve tüm incelenen alanlarda damar sertliği plaklarının varlığı araştırılır. Darlık tespit edilen damarlarda darlığın derecesi saptanır.
Boyunda bulunan şah damarının iç tabakasının kalınlığının 1 mm üzeri çıkması damar sertliğinin en erken bulgusudur.
Damar sertliğine bağlı ileri olmayan darlıklar.
Aort damarının çapının 3 cm üzerinde olması anevrizma olarak tanımlanır ve çapı 5 cm üzeri olan anevrizmaların patlamadan tespit edilmesi ve tedavisi gerekir.

Bilgisayarlı tomografi (BT) ile kardiyak kalsiyum skorlama testi

Damar sertliği plaklarının içinde sıklıkla kalsiyum birikintisi vardır ve kalsiyum birikintileri bilgi sayarlı tomografi ile çok kolay tespit edilebilir. Kalsiyum miktarının fazlalığı damar sertliğinin yaygınlığı ile orantılıdır. İnceleme sırasında kontrast madde kullanılmaz. Hastanın aldığı radyasyon miktarı azdır. Aynı zamanda akciğerlerin kanser açısından taranması ve göğüs içi aort damarının incelemesi de yapılır. Skorlama değerinin “0” olması kalp damarlarında damar sertliği olmadığı anlamına gelir. Bilgisayarlı ilaçlı kalp anjiografisinin rutin olarak taramada kullanılması doğru değildir. Kalsiyum skorlamasında damar sertliği tespit edilen bazı hastalarda efor testi uygulanabilir. Taramadan amaç hiçbir şikayeti olmayan kimselerde hastalığı tespit etmektir. Şikayeti olan kimselerde ( kalp ağrısı, kalp krizi veya nefes darlığı) uygulanacak incelemeler ve yaklaşım farklıdır.   
Okla gösterilen alanda beyaz olarak beliren yapı kalp damarı üzerinde kalsiyum birikintisini yani kalp damarlarında damar sertliği olduğunu göstermektedir.