• +90 530 233 97 06

Dr. Sadettin Karacagil

M.D., PHD
1957 yılında Ankara'da doğdu. 1981 yılında Ankara Universitesi Tıp Fakültesini ve 1986 yılında da aynı fakültenin Genel Cerrahı Bilim Dalında genel cerrahi uzmanlığını tamamladı. 1984-85 yıllarında Londra Charing Cross hastanesi damar cerrahi bölümünde ”vascular fellow” olarak çalıştı. 1986 yılından 2001 yılına kadar İsveç’te Uppsala Üniversitesi hastanesi damar cerrahi ünitesinde damar cerrahı olarak çalıstı. Bu hastanede 1990 yılında PhD tezini başarı ile verip 1992 yılındada Doçent oldu. Aynı üniversite hastanesinde 5 PhD talebesine supervizörlük yaptı. 2001 yılında Västerås Merkez hastanesine geçerek, İsveç’in ilk bağımsız Damar Cerrahi Departmanını kurdu ve 2006 yılına kadar bu departmanın şefliğini üstlendi. Son 25 yılda sadece damar cerrahı olarak çalıştığı için her türlü damar hastalıklarının tanı ve tedavisinde çok geniş tecrübe kazandı. Son 16 yıl içinde damar ultrasonu konusunda 40.000 den fazla vakada geniş tecrübe kazanarak dünyanın bu konuda en önde gelen experleri arasına girdi. Kalp dışı damar sertliğinin ve anevrizma hastalıklarının tanı ve tedavisinin dışında varis hastalıklarının tanı ve tedavisinde de İsveç’in en önde gelen isimlerinden olan Dr. Karacagil’in 80'in uzerinde tanınmış uluslararası dergilerde yayını bulunmaktadır. Avrupa Damar Cerrahisi dergisinin editörler kurulunda da bulunmuş olan Dr. Karacagil, halen İsveç’te devam etmekte olan bir çok arastırmayı Västerås Klinik Araştırma Merkezinde ziyaretci Profesör olarak yürütmektedir. Ocak 2006 da Istanbul Cerrahi Hastanesinde çalışmaya baslayan Dr. Karacagil, bu hastanede damar cerrahisi ve varis merkezini kurmuştur. Kasım 2011 yılında bu hastaneden ayrılarak özel olarak çalışmaya başladı. Perifer damarların ultrasonla taranması, boyun damarlarının cerrahisi, karın içi aort cerrahisi, böbrek ve bacak damarlarının cerrahisi ve varis hastalıklarının minimal invaziv tedavisi özel ilgi alanlarıdır.

CURRİCULUM VİTAE

SOSYAL
Mayıs 12, 1957 Ankara doğumlu, evli ve iki çocuk babasıdır. Türkçe dışında İngilizce ve İsveç’ce bilmektedir.Hobileri resim yapmak, fotoğraf çekmek, müzik dinlemek, tarih ve seyahat etmektir.
EĞİTİMİ
Ankara AydınIıkevler ilkokulu (1964-1969)
TED Ankara Koleji (ortaokul ve lise-1969-1974)
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (1974-1981)
Cerrahi asistanlığı - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (1981-1984)
Damar cerrahisi araştırma asistanı- Charing Cross Hospital / Londra (1984-1985)
Cerrahi asistanlığı - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (1985-1986)
Damar cerrahi asistanı-Uppsala Üniversitesi Hastanesi (1986-1990)
DİPLOMALARI
Türkiye Doktorluk diploması (Türkiye-1981)
Türkiye Genel Cerrahi Uzmanlık Belgesi ( Türkiye- 1986)
İsveç Dokturluk Diploması (İsveç-1990)
İsveç Genel Cerrahi Uzmanlık Belgesi (İsveç-1990)
PhD –Damar Cerrahisi (İsveç- Uppsala Üniversitesi (1990)
İsveç Damar Cerrahisi Uzmanlık Belgesi Doçent- Damar cerrahisi (İsveç- Uppsala Üniversitesi (1992)
HASTANE GÖREVLERİ
Cerrahi asistanlığı - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (1981-1984)
Damar cerrahisi araştırma asistanlığı - Charing Cross Hospital / Londra (1984-1985)
Cerrahi asistanlığı - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (1985-1986)
Damar cerrahi asistanlığı - Uppsala Üniversitesi Hastanesi (1986-1990)
Damar cerrahi başasistanlığı - Uppsala Üniversite Hastanesi (1991-1994)
Damar Cerrahisi laboratuar şefliği - Uppsala Üniversite Hastanesi (1991-2001)
Konsültan Damar Cerrahı - Uppsala Üniversite Hastanesi (1994-2001)
Konsültan Damar Cerrahı -Västerås Merkez Hastenesi (2001-2002)
Damar Cerrahi Departman Şefi-Västerås Merkez Hastanesi (2002-2006)
Damar Cerrahisi ve Varis Merkezi Şefi- Istanbul cerrahi hastanesi (2006-2011)
KLİNİK TECRÜBESİ
Cerrahi tecrübesi:
700’ün üzerinde genel cerrahi ve 4000’nin üzerinde mayör damar cerrrahi ameliyatları.

Arter (atardamar) cerrahisi: Boyun damarları (carotis) cerrahisi (endarterektomi ve bypass), asendan aort-servikal arter bypassları, boyunda extra-anatomik bypasslar, üst extremite bypassları, her tip torakoabdominel aort anevrizma ameliyatları, karın içi arter rekonstrüksiyonları (direk renal, ex-vivo renal, söliak ve mesenterik), pararenal ve infrarenal aort anevrizma ameliyatları, endovasküler aort stent grefleri, aorto-iliak rekonstrüksiyonlar, enfekte aort gref ameliyatları, aortoenterik fistül ameliyatları, infrainfrainguinal arter cerrahisi (femoropopliteal, tibial ve pedal bypasslar, değişik tip distal tamalayıcı yöntemler-distal a-v fistülü / Miller cuff), değişik embolektomi ve trombektomiler.

Venöz (toplardamar) cerrahisi: Portal ven rekonstrüksiyonu, porta-caval şuntlar, vena cava grefi ve trombektomisi, değişik venöz trombektomiler, femoro-femoral venöz cross-over bypass, venöz valve transplantasyonu, valvuloplasti, açık varis cerrahisi, magnanın lazerle ve radio frekansla ablasyonu, skleroterapi.

Damar ultrasonu tecrübesi: 1990 yılında Uppsala ve 2001 yılında Västerås hastanelerinde damar cerrahi laboratuarlarını kurmuştur. 40 000 nin üzerinde damar ultrasonu yapmış ve binlerce ultrason sonuçlarını değerlendirmiştir.
ÖĞRETİM TECRÜBESİ
Son 20 yıl içinde damar cerrahlarının, tıp talebelerinin, damar hemşirelerinin ve damar ultrason teknisyenlerinin eğitimleri için çok zaman ayırmıştır. Damar cerrahisi konusunda çok sayıda sempozyum ve seminerler düzenlemiş ve damar cerrahisi kurslarını idare etmistir. Bir çok kongrede bildireler sunmuş ve çok sayıda uluslararası toplantıya katılmıştır.
ÜYELİKLERİ
İsveç Damar Cerrahi Derneği
Avrupa Damar Cerrahi Derneği
Vascular Biology Working Group /ABD
 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA TECRÜBESİ
 • KİTAPLARI
 • YAYINLARI
PhD tezi Doçent Ingvar Eriksson ve Staffan Bowald (1987-1990) ın süpervizörlüğü altında.Distal runoff assessment in infrainguinal bypass surgery- Sadettin Karacagil ( Mayıs 1990, Uppsala Üniversitesi ve “opponent” Doçent David Bergqvist, İsveç) 1. Karacagil S, Almgren B, Lörelius LE, Bowald S, Eriksson I. Angiographic runoff patterns in patients undergoing lower limb revascularization. Acta Chir Scand 1989; 155:19-24. 2. Karacagil S, Almgren B, Bowald S, Eriksson I. Arterial lesions of the foot vessels in diabetic and nondiabetic patients undergoing lower limb revascularization. Eur J Vasc Surg 1989; 3:239-244. 3. Karacagil S, Almgren B, Bergström R, Bowald S, Eriksson I. Postoperative predictive value of a new method of intra-operative angiographic assessment of runoff in femoropopliteal bypass grafting. J Vasc Surg 1989; 10:400-407. 4. Karacagil S, Almgren B, Bowald S, Eriksson I. A new method of angiographic runoff evaluation in femorodistal reconstructions: significant correlation with early graft patency.Arch Surg 1990; 125:1055-8. 5. Karacagil S, Almgren B, Bowald S, Eriksson I. Angiographic criteria for prediction of early graft failure of secondary infrainguinal bypass surgery. J Vasc Surg 1990; 12:131-8. 6. Karacagil S, Bayazit M, Bowald S, Almgren B, Eriksson I. A simple infusion method for measurement of intraoperative peripheral vascular runoff resistance. Surgery 1991; 109:627-32. PhD süpervizörlüğü Tez I. Spinal cord oxygenation during thoracic aortic clamping in pigs - Talebe Anders Hellberg (Mayıs 2000, Uppsala Üniversitesi, “opponent” Profesör Hazim Safi, ABD) 1. Christiansson L, Hellberg A, Koga I, Thelin S, Bergqvist D, Wiklund L, Karacagil S. A new method of intrathecal PO2,PCO2 and pH measurements for continuous monitoring of spinal cord ischemia during thoracic aortic clamping in pigs. Surgery 2000;127:571-576. 2. Hellberg A, Christianson L, Ulus AT, Bergqvist D, Wiklund L, Karacagil S. A prolonged spinal cord ischaemia model in pigs. Passive shunting offers stable central hemodynaemics during aortic occlusion. Eur J Vasc Endovasc Surg 2000;19:318-23. 3. Hellberg A, Koga I, Christiansson L, Stiernström H, Wiklund L, Bergqvist D, Karacagil S. Influence of segmental spinal cord perfusion on intrathecal oxygen tension on experimental thoracic aortic crossclamping. J Vasc Surg 2000;31:164-70. 4. Hellberg A, Ulus AT, Christiansson L, Bergqvist D, Thelin S, Karacagil S. Influence of low proximal aortic pressure on spinal cord oxygenation in experimental thoracic aortic occlusion. J Cardiovasc Surg 2001;42:227-31. 5. Hellberg A, Ulus AT, Christiansson L, Westman J, Leppänen O, Bergqvist D, Karacagil S. Intrathecal oxygen tension monitoring during experimental aortic occlusion predicts ultrastructural changes in the spinal cord. J Thorac Cardiovasc Surg 2001; 121: 316-23. Tez II- Spinal cord ischemia. An experimental study of the spinal cord blood supply and peroperative ischemia detection by a new method of intrathecal monitoring - Talebe Lennart Christiansson (Mayıs 2000, Uppsala Üniversitesi, “opponent” Professor Wilhelm Sandman-Almanya) 1. Christiansson L, Hellberg A, Koga I, Thelin S, Bergqvist D, Wiklund L, Karacagil S. A new method of intrathecal PO2,PCO2 and pH measurements for continuous monitoring of spinal cord ischemia during thoracic aortic clamping in pigs. Surgery 2000;127:571-576. 2. Christiansson L, Hellberg A, Svensson BA, Bergqvist D, Wiklund L, Karacagil S. Relationship between intrathecal oxygen tension and ultrastructural changes in the spinal cord during experimental aortic clamping. Eur J Vasc Endovasc Surg 2000; 19:413-420. 3. Christiansson L, Ulus AT, Hellberg A, Bergqvist D, Wiklund L, Karacagil S. Aspects of the spinal cord circulation as assessed by intrathecal oxygen tension monitoring during various arterial interruptions in the pig. J Thorac Cardiovasc Surg 2001; 121: 762-72. 4. Christiansson L, Ulus AT, Hellberg A, Bergqvist D, Wiklund L, Karacagil S. Increased FiO2 improves intrathecal oxygenation during thoracic aortic cross-clamping in pigs. Scand Cardiovasc J 2000; 35:147-50. 5. Hellberg A, Ulus AT, Christiansson L, Westman J, Leppänen O, Bergqvist D, Karacagil S. Intrathecal oxygen tension monitoring during experimental aortic occlusion predicts ultrastructural changes in the spinal cord. J Thorac Cardiovasc Surg 2001; 121: 316-23. Tez III- The role of duplex scanning in the management of carotid artery disease – Talebe Karl Logason (Mayıs 2001, Uppsala Üniversitesi, “opponent” Doçent Thomas Mätzch, İsveç) 1. Logason K, Karacagil S, Ulus AT, Boström A, Hårdemark HG. The impact of different spectral Doppler criteria on the proportion of high grade internal carotid artery stenosis in patients undergoing duplex scanning. Angiology 2002; 53:297-301. 2. Logason K, Bärlin T, Jonsson ML, Boström A, Hårdemark HG, Karacagil S. The importance of Doppler angle of insonation on differentiation between 50-69 % and 70-99 % carotid artery stenosis. Eur J Vasc Endovasc Surg 2001;21:311-3. 3. Logason K, Karacagil S, Hårdemark HG, Boström A, Hellberg A, Ljungman C. Carotid artery endarterectomy solely based on duplex scan findings. Vasc Surg 2002; 36:9-15. 4. Logason K, Karacagil S, Boström A, Hårdemark HG, Bergqvist D. Early postoperative duplex scanning after carotid artery endarterectomy. J Vasc Invest 1998; 4:147-149. 5. Logason K, Hårdemark HG, Bärlin T, Ahlström H, Berqgvist D, Karacagil S,. Duplex scan findings in patients with spontaneous cervical artery dissection. Eur J Vasc Endovasc Surg 2002; 23:295-8. Thesis IV- The impact of duplex scanning in the management of chronic lower limb arterial disease – Talebe Annika Boström (Mayıs 2001, Uppsala Üniversitesi, “opponent” Profesör Lars Norgren, İsveç). 1. Boström A, Karacagil S, Hellberg A, Ljungman C, Logason K, Östholm G. Surgical reconstruction without preoperative angiography in patients with aorto-iliac occlusive disease. Ann Vasc Surg 2002; 16:273-8. 2. Boström A, Karacagil S, Löfberg AM, Ljungman C, Nyman C, Logason K Hellberg A Selection of patients with lower limb arterial occlusive disease for endovascular treatment of the iliac arteries with duplex scanning. Vasc Surg 2002;35:437-442. 3. Boström A, Karacagil S, Hellberg A, Logason K, Bärlin T, Östholm G. Duplex scanning as the sole preoperative imaging method for infrainguinal arterial surgery.Eur J Vasc Endovasc Surg 2002; 23: 140-5. 4. Boström A, Karacagil S, Jonsson ML, Andren B, Östholm G. Redo surgery without preoperative angiography in limbs with patent infrainguinal bypass grafts.Vasc Surg 2002;16:273-278. 5. Boström A, Karacagil S, Löfberg AM, Hellberg A, Andren B, Ljungman C, Logason K, Östholm G. Selection of patients with infrainguinal arterial occlusive disease for percutaneous transluminal angioplasty by duplex scanning. Acta Radiol 2002; 43:391-45. Tez V- Infrainguinal percutenous transluminal angioplasty in limbs with severe arterial insufficiency –Talebe Anne-Marie Löfberg (Kasım 2001, Uppsala Üniversitesi, “opponent” Doçent Wojciech Cwikiel, İsveç) 1. Löfberg AM, Karacagil S, Ljungman C, Westman B, Boström A, Hellberg A, Östholm G. Percutaneous transluminal angioplasty of the femoropopliteal arteries in limbs with chronic critical lower limb ischemia. J Vasc Surg 2001; 34:114-21. 2. Löfberg AM, Lörelius LE, Karacagil S, Westman B, Almgren B, Bergqvist D. The use of below-knee percutaneous transluminal angioplasty in arterial occlusive disease causing chronic critical ischemia. Cardiovasc Intervent Radiol 1996;19:317-22. 3. Löfberg AM, Ljungman C, Ulus AT, Boström A, Hellberg A, Karacagil S. Distal percutaneous transluminal angioplasty through infrainguinal bypass grafts. Eur J Vasc Endovasc Surg 2002: 23:212-9. 4. Löfberg AM, Karacagil S, Hellberg A, Boström A, Ljungman C, Östholm G. The role of duplex scanning in the selection of patients with critical lower limb ischemia for infrainguinal percutaneous transluminal angioplasty. Cardiovasc Intervent Radiol 2001 Cardiovasc Intervent Radiol.2001;24:229-32. 5. Karacagil S, Löfberg AM, Granbo A, Lörelius LE, Bergqvist D. Value of duplex scanning in evaluation of crural and foot arteries in limbs with severe lower limb ischaemia- a prospective comparison with angiography. Eur J Vasc Endovasc Surg 1996;12:300-3. Multi-center çalışmalar 1. The effect of iloprost on graft patency after femorocrural bypass surgery Caprie. 2. Clopidogrel vs Aspirin in patients at risk of ischemic events 3. BR1 in Doppler investigation of abdominal, renal, cerebral, carotid and peripheral arteries and of the portal circulation 4. Oral iloprost in patients with subcritical and critical lower limb ischemia 5. Echo-enhanced MR angiography of the renal and iliac arteries 6. Charisma - Clopidogrel for high atherothrombotic risk and ischemic stabilization, management and avoidance 7. Hemaport 605 -intermittent arteriovenous dialysis system
 • Bergqvist D, Karacagil S, Lörelius LE. Imaging for renovascular hypertension:the value of duplex against angiography. Edited by RM Greenhalg. Imaging for Vascular Surgeons, WB Saunders,1995.
 • Bergqvist D, Karacagil S, Lindblad B. Is there a evidence in favor of vein graft surveillance ? A randomized trial. Edited by RM Greenhalgh. Trials and Tribulations in Vascular Surgery, WB Saunders, 1996.
 • Bergqvist D, Karacagil S. Reporting standards for long-term results of vascular and endovascular surgery. Edited by Alan Branchereau and Michael Jacobs. Futura publ, 1997.
 • Bergqvist D, Karacagil S, Löfberg AM. Is balloon angioplasty below the knee joint wise ? Edited by RM Greenhalgh. Indications in Vascular and Endovascular Surgery, WB Saunders, 1998.
 • Peripheral Vascular disorders. Investigation and surgical intervention (in Swedish). David Bergqvist, Sadettin Karacagil. Studentlitteratur, 1998.
 • Bergqvist D, Ettles D, Karacagil S, Ljungman C, Löfberg AM, Ulus AT. Is run-off percutaneous transluminal angioplasty worthwhile ?. Edited by RM Greenhalgh, JT Powel and AW Mitchell. Vascular and Endovascular Opportunities, WB Saunders,2000.
 • Karacagil S, Bergqvist D. Duplexundersökning av arteriella grafter. Duplexundersökning av artärer i buken. T Jogestrand, S Rosfors (red). Klinisk fysiologisk kärldiagnostik. Studentlitteratur, 2002.
 • Karacagil S,Eriksson I. Entrapment of the axillary artery by anomalous muscle. Case report. Acta Chir Scand 1987; 153:633-4.
 • Eriksson I, Bowald S, Karacagil S. Surgical treatment of pararenal abdominal aortic aneurysms. Int Angiol 1988;7:7-13.
 • Poskitt KR, Irwin JT, Lane IF, Karacagil S, McCollum CN. Pulmonary microembolization in experimental aortic surgery. Br J Surg 1988;75:1207-11.
 • Karacagil S, Nybacka O, Almgren B. Saphenous vein in infrainguinal bypass. Br J Surg 1989; 76:928.
 • Karacagil S, Almgren B, Lörelius LE, Bowald S, Eriksson I. Angiographic runoff patterns in patients undergoing lower limb revascularization. Acta Chir Scand 1989;155:19-24.
 • Karacagil S, Almgren B, Bowald S, Eriksson I. Arterial lesions of the foot vessels in diabetic and non-diabetic patients undergoing lower limb revascularization. Eur J Vasc Surg 1989;3:239-44.
 • Karacagil S, Almgren B, Bergström R, Bowald S, Eriksson I. Postoperative predictive value of a new method of intraoperative angiographic assessment of runoff in femoropopliteal bypass grafting. J Vasc Surg 1989;10:400-7.
 • Almgren B, Karacagil S, Nybacka O. Arteriovenous fistula following transfemoral angiography. Aust N Z J Surg 1990;60:549-50.
 • Karacagil S, Almgren B, Bowald S, Eriksson I. A new method of angiographic runoff evaluation in femorodistal reconstrcutions: significant correlation with early graft patency. Arch Surg 1990;125:1055-8.
 • Karacagil S, Almgren B, Bowald S, Eriksson I. Angiographic criteria for prediction of early graft failure of secondary infrainguinal bypass surgery. J Vasc Surg 1990;12:131-8.
 • Almgren B, Karacagil S. Non-atherosclerotic true aneurysm formation in a femoro-popliteal saphenous vein graft. Eur J Vasc Surg 1990;4:651-3.
 • Almgren B, Karacagil S, Nybacka O. Arterial thrombosis due to idipathic superficial femoral arteriovenous fistula:case report. Vasc Surg 1990;24:602-5.
 • Karacagil S, Bayazit M, Bowald S, Almgren B, Eriksson I. A simple infusion method for measurement of intraoperative peripheral vascular runoff resistance. Surgery 1991; 109:627-32.
 • Karacagil S, Almgren B, Bowald S, Eriksson I. Bypass grafting to the popliteal artery in limbs with occluded crural arteries. Am J Surg 1991;162:19-23.
 • Malm T, Bowald S, Karacagil S, Bylock A,Busch C. A new biodegradable patch closure of atrial septal defect. An experimental study. Scand J Thorac Cardiovasc Surg 1992;26:9-14.
 • Karacagil S, Löfberg AM, Almgren B, Granbo A, Jonsson ML, Lörelius LE, Bergqvist D. Duplex ultrasound scanning for diagnosis of aortoiliac and femoropopliteal arterial disease. Vasa 1994;23:325-9.
 • Bergqvist D, Karacagil S. Femoral artery disease. Lancet 1994;343:773-8.
 • Bergqvist D, Karacagil S, Olsson A. Angiography and carotid surgery. Läkartidningen 1994;91:1803-4.
 • Karacagil S, Granbo A, Almgren B, Ljungman C, Bergqvist D. The effect of postocclusion reactive hyperaemia, papaverin and nifedipine on duplex derived haemodynamic parameters of infrainguinal bypass grafts. Eur J Vasc Endovasc Surg 1995; 9:107-11.
 • Hierton T, Karacagil S, Bergqvist D. Long-term follow-up of autologous vein grafts. 40 years after reconstruction for cystic adventitial disease. Vasa 1995;24:250-2.
 • Karacagil S, Narbani A, Almgren B, Bowald S, Bergqvist D. Modified vein cuff technique for distal polytetrafluoroethylene graft anastomosis. How we do it. Eur J Surg 1995;161:47-8.
 • Karacagil S, Almgren B, Bowald S, Bergqvist D. Comparative analysis of patency, limb salvage and survival in diabetic and non-diabetic patients undergoing infrainguinal bypass surgery. Diabet Med 1995;12:537-41.
 • Karacagil S, Granbo A, Jonsson ML, Bergqvist D. Arterial surgery of the extremities without angiography. A simpler preoperative survey with color Doppler. Läkartidningen 1995;92:3692-3.
 • Karacagil S, Bergqvist D.Reevaluation of duplex criteria for diagnosis of high grade carotid artery stenosis: when do we need angiography and when can we operate without angiography. Int Angiol 1995;14:410-4.
 • Karacagil S, Granbo A, Jonsson ML, Almgren B, Bergqvist D. A modified technique of ultrasonic triplex scanning of the lower extremity arteries. Ups J Med Sci 1996;101:113-20.
 • Karacagil S, Almgren B, Bergqvist D. Patterns of atherosclerotic occlusive disease of lower leg and pedal arteries in hypertensive patients undergoing infrainguinal bypass procedures. Int Angiol 1996;15:57-60.
 • Bergqvist D, Björkman H, Bolin T, Dalman P, Elfström J, Forsberg O, Johansen L, Karacagil S, Karlqvist PA, Länne T, Plate G, Ribbe E, Spangen L, Stenbaek J, Thomsen M, Wiklund B, Angquist KA. Secondary aortoenteric fistulae-changes from 1973 to 1993. Eur J Vasc Endovasc Surg 1996;11:425-8.
 • Löfberg AM, Lörelius LE, Karacagil S, Westman B, Almgren B, Bergqvist D. The use of below-knee percutaneous transluminal angioplasty in arterial occlusive disease causing chronic critical ischemia. Cardiovasc Intervent Radiol 1996;19:317-22.
 • Karacagil S, Löfberg AM, Granbo A, Lörelius LE, Bergqvist D. Value of duplex scanning in evaluation of crural and foot arteries in limbs with severe lower limb ischaemia- a prospective comparison with angiography. Eur J Vasc Endovasc Surg 1996;12:300-3.
 • Caprie steering committe. A randomised, blinded, trial of clopidogrel versus aspirin in patients at risk of ischaemic events (CAPRIE). Lancet 1996; 348: 1329-1339.
 • Karacagil S, Almgren B,Bergqvist D. Outcome of infrainguinal arterial bypass grafting in limbs with postthrombotic syndrome. Clin Appl Thrombosis/Hemostasis 1996; 2:192-195.
 • Karacagil S, Holmberg A, Narbani A, Eriksson I, Bergqvist D. Composite polytetraethylene/vein bypass grafts: conventional distal vein segment or vein cuff?. Eur J Vasc Endovasc Surg 1996;12:337-41.
 • Karacagil S, Hårdemark HG, Berqgvist D. Spontaneous internal caortid artery dissection. Review. Int Angiol 1996;15:291-4.
 • Bergqvist D, Karacagil S. Early thrombosis and late stenosis:The clinical reality. Prog Appl Microcirc 1996; 22:89-97.
 • The Iloprost Bypass International Study Group. Effects of perioperative iloprost on patency of femorodistal bypass grafts. Eur J Vasc Endovasc Surg 1996;12:363-71.
 • Karacagil S, Bowald S, Almgren B, Bergqvist D. Influence of twist on vein and PTFE graft hemodynamics: an ex vivo experimental study. Panminerva Med 1997;39:95-9.
 • Bergqvist D, Berggren AL, Björck M, Boström A, Karacagil S. Acupuncture can cause vascular injury. Läkartidningen 1998;95:180-1.
 • Christiansson L, Karacagil S, Thelin S, Hellberg A, Tyden H, Wiklund L, Bergqvist D. Continuous monitoring of intrathecal pO2, pCO2 and pH during surgical replacement of type II thoracoabdominal aortic aneurysm. Eur J Vasc Endovasc Surg 1998;15:78-81.
 • Eklöf H, Smedby O, Ljungman C, Karacagil S, Bergqvist D, Ahlström H. 2D inflow MR angiography in severe chronic leg ischemia. Acta Radiol 1998;39:663-8.
 • Bergqvist D, Karacagil S, Westman B. Paediatric arterial trauma. Eur J Surg 1998;164:723-31.
 • Karacagil S, Bergqvist D. Lower extremity arterial reconstructions based on duplex scanning without preoperative angiography. J Vasc Invest 1998; 4: 99-102.
 • Karacagil S, Bergqvist D. Incidental early postoperative detection of acute thrombosis at the site of carotid artery endarterectomy by duplex scanning: successful removal of intra- and extracerebral thrombus. J Vasc Invest 1998; 4:197-198.
 • Bergqvist D, Apelqvist J, Jorneskog G, Karacagil S, Swedenborg J. Clinical assessment of critical ischemia is always to be done prior to amputation. Läkartidningen 1999;96:727-9.
 • Karacagil S, Holmberg A, Westman B, Bergqvist D. Aortic stump dehiscence resulting in false aneurysm after removal of infected aortic graft- surgical repair with fascia lata does not guarantee healing. Angiology and Vascular surgery 1999; 5: 2: 120-122.
 • Karacagil S, Thelin S, Grewal P, Bergqvist D. Type IV thorac-abdominal aortic aneurysm complicated by an aorto-enteric fistula due to previous infrarenal aortic graft. Eur J Vasc Endovasc Surg 1999;17:268-70.
 • Thelin S, Karacagil S, Grewal P, Oxelbark S, Bergqvist D. Surgical repair of type B aortic dissection complicated by early postoperative lung vein and artery thrombosis. Scand Cardiovasc J 1999;33:248-9.
 • Christiansson L, Hellberg A, Koga I, Thelin S, Bergqvist D, Wiklund L, Karacagil S. A new method of intrathecal PO2,PCO2 and pH measurements for continuous monitoring of spinal cord ischemia during thoracic aortic clamping in pigs. Surgery 2000;127:571-576.
 • Hellberg A, Koga I, Christiansson L, Stiernström H, Wiklund L, Bergqvist D, Karacagil S. Influence of segmental spinal cord perfusion on intrathecal oxygen tension on experimental thoracic aortic crossclamping. J Vasc Surg 2000;31:164-70.
 • Karacagil S, Thelin S, Nilsson L, Ahlström H, Bergqvist D. A long distal prosthetic bypass grafting from descending aorta to distal peroneal artery. Sometimes it works ! Eur J Vasc Endovasc Surg 2000;19:92-3.
 • Hellberg A, Christianson L, Ulus AT, Bergqvist D, Wiklund L, Karacagil S. A prolonged spinal cord ischaemia model in pigs. Pasive shunting offers stable central hemodynaemics during aortic occlusion. Eur J Vasc Endovasc Surg 2000;19:318-23.
 • Christiansson L, Hellberg A, Svensson BA, Bergqvist D, Wiklund L, Karacagil S. Relationship between intrathecal oxygen tension and ultrastructural changes in the spinal cord during experimental aortic clamping. Eur J Vasc Endovasc Surg 2000; 19:413-420.
 • Ulus AT, Tutun U, Zorlu F, Can C, Apaydin N, Karacagil S, Katircioglu SF,Bayazit M.Prevention of intimal hyperplasia by single-dose pre-insertion external radiation in canine-vein interposition grafts. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2000;19:456-60.
 • Wikstrom J, Holmberg A, Johansson L, Lofberg AM, Smedby O, Karacagil S, Ahlstrom H. Gadolinium-enhanced magnetic resonance angiography, digital subtraction angiography and duplex of the iliac arteries compared with intra-arterial pressure gradient measurements. Eur J Vasc Endovasc Surg 2000;19:516-23.
 • Karacagil S, Ljungman C, Boström A, Hellberg A. Anastomotic rupture at the site of polytetrafluoroethylene (PTFE) and distal vein cuff of femoropopliteal bypass. Two case reports. Upsala J Med Sci 2000 :105;245-248.
 • Demirer S, Sengul N, Yerdel MA, Tuzuner A, Ulus AT, Gurler A, Bergqvist D, Siegbahn A, Karacagil S. Haemostasis in patients with Behcet's disease. Eur J Vasc Endovasc Surg 2000;19:570-4.
 • Ljungman C, Ulus AT, Almgren B, Bergstrom R, Hellberg A, Bergqvist D, Karacagil S. A multivariate analysis of factors affecting patency of femoropopliteal and femorodistal bypass grafting. Vasa 2000; 29:215-20.
 • Hellman P, Andersson M, Rastad J, Juhlin C, Karacagil S, Eriksson B, Skogseid B, Akerstrom G. Surgical strategy for large or malignant endocrine pancreatic tumors. World J Surg 2000;24:1353-60.
 • Ohrvall U, Eriksson B, Juhlin C, Karacagil S, Rastad J, Hellman P, Akerstrom G. Method for dissection of mesenteric metastases in mid-gut carcinoid tumors. World J Surg 2000; 24:1402-8.
 • Karacagil S, Thelin S, Ljungman C, Bostrom A, Hellberg A, Logason K, Ahlstrom H. Extra-anatomic bypass from the ascending aorta for treatment of critical lower limb ischaemia. Eur J Vasc Endovasc Surg 2000;20:579-580.
 • Westling A, Boström A, Gustavsson S, Karacagil S, Bergqvist D. Lower limb deep venous incompetence is rare in patients undergoing obesity surgery. Phlebology 2000;15:30-32.
 • Christiansson L, Ulus AT, Hellberg A, Bergqvist D, Wiklund L, Karacagil S. Increased FiO2 improves intrathecal oxygenation during thoracic aortic cross-clamping in pigs. Scand Cardiovasc J 2000; 34:1-4.
 • Ulus AT, Ljungman C, Almgren B, Hellberg A, Bergqvist D, Karacagil S. The influence of distal runoff on patency of infrainguinal vein bypass grafts. Vasc Surg 2001; 35:31-35.
 • Christiansson L, Ulus AT, Hellberg A, Bergqvist D, Wiklund L, Karacagil S. Aspects of the spinal cord circulation as assessed by intrathecal oxygen tension monitoring during various arterial interruptions in the pig. J Thorac Cardiovasc Surg 2001; 121 :762-72.
 • Hellberg A, Ulus AT, Christiansson L, Bergqvist D, Karacagil S. Influence of low proximal aortic pressure on spinal cord oxygenation in experimental thoracic aortic occlusion. J Cardiovasc Surg 2001;42:227-31.
 • Hellberg A, Ulus AT, Christiansson L, Westman J, Leppänen O, Bergqvist D, Karacagil S. Monitoring of intrathecal oxygen tension during experimental aortic occlusion predicts ultrastructural changes in the spinal cord. J Thorac Cardiovasc Surg 2001; 121.
 • Bergqvist D, Boström A, Karacagil S , Ljungman C, Nyman R, Pärsson H. A new collateral pathway in a patient with renal artery occlusion. Eur J Endovasc Vasc Surg 2001; 21: 187-8.
 • Karacagil S, Boström A, Bergqvist D. Floating nonocclusive thrombus in the common femoral artery detected by duplex scanning after removal of the arterial catheter. J Pediat Surg 2001;36:524-5.
 • Löfberg AM, Karacagil S, Ljungman C, Westman B, Boström A, Hellberg A, Östholm G. Percutaneous transluminal angioplasty of the femoropopliteal arteries in limbs with chronic critical lower limb ischemia. J Vasc Surg 2001; 34:114-21.
 • Basu S, Hellberg A, Ulus AT, Westman J, Karacagil S. Biomarkers of free radical injury during spinal cord ischemia. FEBS Lett. 2001;508(1):36-8.
 • Löfberg AM, Karacagil S, Hellberg A, Boström A, Ljungman C, Östholm G. The role of duplex scanning in the selection of patients with critical lower-limb ischemia for infrainguinal percutaneous transluminal angioplasty. Cardiovasc Intervent Radiol 2001; 24:229-32.
 • Logason K, Bärlin T, Jonsson ML, Boström A, Hårdemark HG, Karacagil S. The importance of Doppler angle of insonation on differentiation between 50-69 % and 70-99 % carotid artery stenosis. Eur J Endovasc Vasc Surg 2001;21:311-3.
 • Logason K, Ulus AT, Bergqvist D, Ljungman C, Karacagil S. Acute occlusion of the distal popliteal artery due to osteochondroma of the fibula: a case report and review of the literature. EJVES extra 2001; 1; 1-3. Logason K, Karacagil S, Hårdemark HG, Bärlin T, Ahlström H. Duplex scan findings in patients with spontaneous cervical artery dissection. Eur J Vasc Endovasc Surg 2002; 23:295-8.
 • Boström A, Karacagil S, Hellberg A, Ljungman C, Logason K, Östholm G. Surgical reconstruction without preoperative angiography in patients with aorto-iliac occlusive disease Ann Vasc Surg 2002; 16:273-8.
 • Boström A, Karacagil S, Hellberg A, Logason K, Bärlin T, Östholm G. Duplex scanning as the sole preoperative imaging method for infrainguinal arterial surgery.Eur J Vasc Endovasc Surg 2002; 23: 140-5.
 • Sherif A, Karacagil S, Magnusson A, Nyman R, Norlen BJ, Bergqvist D. Endovascular approach to treating secondary arterioureteral fistula. Scand J Urol Nephrol 2002; 36: 80-2.
 • Westling A, Bergqvist D, Boström A, Karacagil S, Gustavsson S. Incidence of deep venous thrombosis in patients undergoing obesity surgery. World J Surg 2002; 26:470-3.
 • Löfberg AM, Ljungman C, Ulus AT, Boström A, Hellberg A, Karacagil S. Distal percutaneous transluminal angioplasty through infrainguinal bypass grafts. Eur J Vasc Endovasc Surg 2002: 23:212.
 • Logason K, Karacagil S, Ulus AT, Hårdemark HG. The impact of different spectral Doppler criteria on the proportion of high-grade internal carotid artery stenosis in patients undergoing duplex scanning. Angiology 2002; 53: 297-301.
 • Boström A, Karacagil S, Löfberg AM, Ljungman C, Nyman R, Logason K, Hellberg A. Selection of patients with lower limb arterial occlusive disease for endovascular treatment of the iliac arteries with duplex scanning. Vasc Surg 2002;35:437-442.
 • Logason K, Karacagil S, Hårdemark HG, Boström A, Hellberg A, Ljungman C. Carotid artery endarterectomy solely based on duplex scan findings. Vasc Surg 2002; 36:9-15.
 • Wikström J, Johansson LO,Rositti S, Karacagil S, Ahlström H. High resolution carotid artery MRA. Acta Radiol 2002; 43;256-61.
 • Boström A, Karacagil S, Löfberg ML, Hellberg A, Andren B, Ljungman C, Logason K, Östholm G. Selection of patients with infrainguinal arterial occlusive disease for percutaneous transluminal angioplasty by duplex scanning. Acta Radiol 2002; 43:391-45.
 • Boström A, Karacagil S, Jonsson ML, Andren B, Östholm G. Redo surgery without preoperative angiography in limbs with patent infrainguinal bypass grafts.Vasc Surg 2002;16:273-278.
 • Wikström J, Johansson L, Karacagil S, Ahlstrom H. The importance of adjusting for differences in proximal and distal contrast bolus arrival times in contrast- enhanced iliac artery magnetic resonance angiography. Eur Radiol 2003; 13: 957-63.
 • Eklöf H, Ahlström H, Boström-Ardin A, Bergqvist D, Karacagil S, Andren B, Nyman R. Renal artery stenosis evaluated with magnetic resonance angiography using intrarenal pressure gradient as the standard of reference. A multireader study. Acta Radiol 2005; 46(8):802-9.
 • Sidhu PS, Allan P, Cattin F, Cosgrove DO, Davies AH, Karacagil S, Legemate DA, Langholz J, Martegani A, Pezzoli C, Llull JB, Spinazzi A. A multicentre evaluation of the efficacy of the microbubble ultrasound contrast agent, SonoVue, in the assessment of peripheral and carotid arteries using color and spectral Doppler ultrasound. Br J Radiol 2006; 79(937):44-51.
 • Wikström J, Johansson L, Karacagil S, Ahlström H. MRI assessment of flow curve changes distal to iliac artery stenosis. Acta Radiol 2007; 48(4):422-30. 89.
 • Ulus AT, Hellberg A, Ulus F, Karacagil S. Effect of central venous pressure on spinal cord oxygenation. Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2009 Jan;17(1):46-53. 90.
 • Ulus F, Hellberg A, Ulus AT, Karacagil S. Alterations in cerebrospinal fluid PO(2), PCO(2), and pH measurements during and after experimental thoracic aortic cross-clamping. Ann Vasc Surg. 2009 Jan-Feb;23(1):122-7.