• +90 530 233 97 06

ÅDERBRÅCK

Åderbråck är förstorade förlangda vener som syns under huden i benen. Generellt är det inte ett allvarligt tillstånd, men att försumma vissa typer av åderbråck kan orsaka öppna sår vid fotled eller blodproppar i de förstorade åren (trombos). Klaffarna i benvenerna förhindrar bakåtflöde under flödet till hjärtat. När klaffarna i de ytliga venerna inte fungerar, läcker blodet nedåt och orsakar synliga varicer eller stagnation som leder till hudförändringar eller sårbildning i avancerade fall. Orsaken är okänd men genetisk tendens är förmodligen den viktigaste faktorn. Det finns inga vetenskapligt bevisade förebyggande åtgärder, men det finns olika typer av framgångsrika behandlinsmetoder.

Typer av primära åderbråck

Grupp I - Det finns synliga varicer och ultraljudsundersökningen avslöjar blodläckage ner till fotleden genom den utvidgade ytliga venen som kallas lång (från ljumsken) eller kort (från knäet) saphen ven.

Grupp II - Det finns synliga varicer utan läckage i det ytliga venösa systemet. I den första gruppen, om patienten inte har smärta, kosmetisk oro eller ingen missfärgning av huden vid ankelnivån, finns det ingen tydlig indikation för behandling av åderbråck. Om patienten har missfärgning av huden kirurgisk behandling indikeras även om patienten inte har några symtom. I den andra gruppen är den enda orsaken till behandling kosmetisk oro.

Symtom

Åderbråck är typiskt asymptomatisk men kan orsaka mild smärta eller svullnad i underbenet, speciellt stående under längre perioder. Vissa åderbråckspatienter utvecklar hudskador eller sår vid fotledsnivån.

Diagnos

Vaskulär ultraljudsundersökning (duplex) utförs också vid klinisk utvärdering. Duplex resultatet är viktigt för att välja typ av behandling.

Syftet med behandlingen

Behandling av åderbråck av medicinska skäl (grupp I) 
Det finns läckage i ytlig ven som orsakar hudförändringar vid fotleden
Behandlingen av åderbråck på grund av kosmetiska skäl (grupp II)
Det finns ingen läckage i den ytliga venen, men små varicer är synliga.
I grupp 1 patienter syftar behandlingen till att lindra symtomen, förbättra benets utseende, förebygga trombos eller venöst sår. Minimal invasiv operation är det enda alternativet hos dessa patienter. I grupp II beror valet av behandling på typen av varicer. Skleroterapi är det bästa alternativet för dem med ådernet eller varicer med liten diameter. Virknålsbehandling (avlägsnande av varicer med små snitt under lokalbedövning) är det bästa alternativet för bättre kosmetiska resultat för större varicer. Skleroterapi kan orsaka vissa missfärgningar av huden i större varicer.

Olika operationer för åderbråck

Vi väljer en av följande operationsmetoder beroende på ultraljudsfynd, typ av varicer, indikation för behandling och patientens preferens när det finns läckage i det ytliga venösa systemet.

1- Radiofrekvensablation.
2- Kemisk ablation (Venaseal).
3- Ultraljudsguidad invaginationsstrippning.

Virknålsbehandling och / eller skumskleroterapi används även under ovan nämnda operationer för behandling av synliga varicer.
Lokalbedövning används vid radiofrekvensablation och venaseal procedur. Mild generell anestesi används under ultraljudsguidad invaginationsstrippning. 

Radiofrekvensmetoden

Radiofrekvensablation är en minimalt invasiv behandling för åderbråck. Denna teknik använder radiofrekvens energi för att värma upp och skada väggen inuti en ven. Hettan som uppstår försluter venens väggar. Radiofrekvensenergi riktas genom ett tunnt rör (kateter) infört genom ett litet snitt i venen med lokalbedövning. Efter behandling används kompressionstrumpor i 1 -2 veckor.

Venaseal metoden

Den senaste innovationen vid behandling av åderbråck är användningen av medicinsk lim som kallas VenaSeal (cyanoakrylat) för att fysiskt stänga av och täta den defekta venen. VenaSeal Adhesive (Lim), är ett säkert lim av medicinskt slag som används för att stänga saphen venen i låret. När venen har blivit limmad stängs den genom en process av härdning (skleros) och kommer successivt att absorberas av kroppen. Metoden är säkert och minimalt invasivt, utförs under lokalbedövning. En mycket liten mängd VenaSeal-medicinskt lim injiceras i venen genom en liten kateter. Till skillnad från andra behandlingar kräver VenaSeal inte stora volymer lokalanestesi. Patienterna kan återgå till sina normala aktiviteter strax efter behandlingen.

Skumsklerosering

Vid en injektionsbehandling av åderbråck sprutas ett ämne in i varicer. Det insprutade ämnet i skumform täpper till kärlen. Kompressionstrumpor används i en vecka. Resultaten är mycket tillfredsställande i ca% 80 av patienter och vanligtvis krävs flera sessioner.

Virknålsbehandling

Vi föredrar virknålsbehandling när storleken och omfattningen av varicer är för stora för skumsklerosering. Det utförs under lokalbedövning eller mild sedering. Mini snitt (1-2 mm) används för att avlägsna varicer och patienterna återgår till normala aktiviteter omedelbart efter proceduren och kompressionsstrumpor används i en vecka. Resultaten är mycket tillfredsställande.