• +90 530 233 97 06

SCREENING FÖR ÅDERFÖRKALKNING

Patienter med aterosklerotisk sjukdom brukar inte ha symtom förrän lesionerna utvecklas till allvarlig förträgning eller ocklusion. Detta ger en chans att diagnostisera sjukdomen i ett tidigt skede. Tidig diagnos och behandling förhindrar hjärtinfarkt, stroke, njursvikt eller benamputationer.

Det rekommenderas starkt att personer över 40 år med en eller flera av följande riskfaktorer eller associerade sjukdomar genomgår ateroskleros screening.

1- Genetisk tendens (hjärtinfarkt, stroke hos föräldrar)
2- Höga kolesterolnivåer
3- Rökning
4- Hypertoni
5- Diabetes

Blodprov

LDL (low density lipoprotein- onda kolesterolet), HDL (high density lipoprotein- goda kolesterolet), triglycerid, blodsocker (HbA1C vid behov), HsCRP (högkänslig CRP), TSH (thyroidstimulerande hormon).

FärgDoppler- ultraljud (duplexscan)

Icke-invasiv undersökning av carotidartärer (halsblodpulsåder), aorta (storakropppulsådern), njurartärer (om nödvändigt) och benartärer undersöks för upptäcka tidiga aterosklerotiska förändringar. Duplexscan är en enkel metod utan smärta eller strålning och mycket pålitlig i erfarna händer.
Tjockleken på det inre skiktet av en halspulsartär över 1 mm är de tidigaste aterosklerotiska förändringarna och kan lätt mätas med ultraljud. 
Förträgning av halspulsådern på grund av en förkalkad aterosklerotisk plak. 
Aneursym är dilatationen av aortan med en maximal diameter över 3 cm. Aorta-aneurysm över 5 cm i diameter bör behandlas för att förhindra plötslig ruptur och död. 

CT-hjärtkalciumskoring

Majoriteten av aterosklerotiska plak innehåller kalcium som lätt kan detekteras genom enkel CT av bröstet utan att använda kontrast. Kalciumscoring är annorlunda än CT angiografi med avseende på mängden strålning (mycket mer med CT angiografi) och kostnaden.
Höger bild-pil som visar vita, förkalkade plak på kransartärerna