• +90 530 233 97 06

DJUP VENTROMBOS (DVT)

Översikt

Plötslig trombos av djupa vener (DVT) i benen är en vanlig (1 i 1000 / varje år) allvarlig sjukdom. Förutom risken för dödlig lungemboli vid tidigt skede kan det leda till djup venös insufficiens som leder till venös sår efter många år.
Propp kan lossna från benet (vänster) och orsakar lungemboli (pil som visar blodpropp på CT-angiografi).

Orsaker

Immobilisering på grund av kirurgi (särskilt ortopediska ingrepp) eller långa flygningar, hormonella förändringar, vissa cancerformer eller medfödda defekter i blodfaktorer som förhindrar proppbildning kan leda till DVT.

Symtom

Det orsakar vanligtvis smärta och svullnad. Vaskulär ultraljud är nödvändig för noggrann diagnos. I fall med misstanke om lungemboli, utförs lung CT ( datoriserad tomografi) och hjärtultraljud också.

Behandling

Proppförebyggande läkemedel (oral faktor Xa-hämmare eller subkutan injektion av lågmolekylära hepariner) bör startas så snart som möjligt för att förhindra lungemboli och försämring av proppet i benvenerna. Hos vissa patienter med DVT i större vener i buken används kateterbaserade minimala invasiva terapier (infusion av speciel medicin genom en kateter placerad i venen under lokalbedövning eller placering av filter). Oralt warfarin eller faktor X a hämmare används för underhållsbehandling efter lågmolekylära heparinbehandling. Behandlingstiden är beroende av omfattningen och orsaken till DVT.

Prognos

Nästan två av tre patienter med DVT utvecklar djup venös insufficiens som kallas post-trombotisk syndrom. Under läkning av blodpropp i djupa vener kan venösa klaffar skadas, vilket leder till läckage av venöstblod ner till foten. Detta kan leda till sår i huden. Hos patienter med djup venös insufficiens speciella åderbråkstrumpor nödvändiga för att förebygga hudsår. Hos patienter med vissa genetiska koagulationssjukdomar (som homozygot Factor V-Leiden-mutation) bör förebyggande av läkemedel användas för att förebygga nya DVT. Underhållsterapi för att förhindra komplikationer bör skräddarsys för varje patient. 
Hud förändrändringar med och utan öppet sår på grund av posttrombotiskt syndrom.