• +90 530 233 97 06

ÅDERFÖRKALKNING

Introduktion

Ateroskleros är en sjukdom i vilken artärväggen tjocknar som ett resultat av ackumulering av lipider, vissa celler och andra partiklar (plak). Aterosklerotiska plak leder till förträgning och ocklusion av artärerna. Ibland leder plakruptur till akut ocklusion av artären (akut myokardinfarkt). Ibland kan små partiklar avlägsna sig från plaken och blockera andra artärer (emboli från åderförkalkning i karotidartär som blockerar en liten artär i hjärnan som orsakar stroke).
Normal->Liten plak->Större plak->Ocklusion
Ateroskleros är en kronisk sjukdom som är asymptomatisk under en lång tid. Tidig upptäckt är möjlig och med vissa förebyggande åtgärder kan allvarliga händelser som hjärtinfarkt och stroke förebyggas. Ateroskleros ansvarar för 50% av alla dödsfall i utvecklade länder.

Orsaker

1. Genetisk tendens,
2. Högt kolesterol,
3. Högt blodtryck,
4. Rökning
5. Och diabetes. 

Symtom

Det orsakar symtom i sena steg.
Förträgning eller ocklusion av hjärtkärl (kranskärl) kan leda till hjärtinfarkt eller angina. 
Små partiklar från en aterosklerotisk förträngning i halspulsådern kan ockludera en liten artär i hjärnan som leder till stroke. 
Förträgning av njurarterierna kan leda till svårbehandlad högtblodtryck och även till dialys i avancerade fall. 
Arteriell ocklusion i benartärer kan orsaka smärta i promenader (klodikasyo), smärta i vila, gangren och amputation i sena skede. 
Tidig upptäckt av aorta-aneurysm (diameter över 3 cm) och behandling före ruptur är livräddande. 

Tidig diagnos

1-Ultraljudsundersökning (duplexscanning) av halsblodpulsåder (karotis), benkärl och aorta,
2-CT ( datoriserad tomografi) - hjärtkalcium scoring. Hos patienter med en eller flera riskfaktorer för ateroskleros kan ovan nämnda diagnostiska tester avslöja tidig ateroskleros. 

Prevention och behandling

Att eliminera (rökning och stillasittande livsstil, ohälsosam kost) och behandling av riskfaktorer (högt kolesterol, diabetes, högtblodtryck) är avgörande för förebyggande och behandling av ateroskleros. Statiner (kolesterolsänkande läkemedel), blodförtunnande medel (som acetylsalicylsyra), ACE-hämmare och betablockerare (främst blodtryckssänkande läkemedel som har några andra fördelaktiga effekter på hjärtat och artärerna) används ofta. Ibland (beroende på svårighetsgraden av förträgningar och symtom) krävs kateterbaserad minimal invasiv (ballongutvidgning och stentplacering) eller kirurgisk ingrepp.

Olika interventioner

Kranskärlbypass- Hjartkirurgi
Kranskärl stent / kardiologi 
Benbypass-kärlkirurgi 
Ballonvidgning-interventionell radiologi 
Kärlkirurgi - patch 
Stent - interventionell radiologi